Kommunikáció

Témakör: Ember és nyelv

1.tétel: Jelek és jelrendszerek (Nocky)

2.tétel: Egynyelvű szótáraink használata (Amanda)

 

Témakör: A kommunikáció

3. tétel: Az állati kommunikáció (Dóri)

4. tétel: A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra (Máté)

 

Témakör: A magyar nyelv története

5. tétel: Szabályos hangmegfelelések a magyar és rokon nyelvek alapszókincsében (Bálint)

6. tétel: Szókincsbővülés külső forrásokból (Eszter)

 

Témakör: Nyelv és társadalom

7. tétel: A nyelv társadalmi tagolódása (nyelvváltozatok) (Lázár)

8. tétel: A nyelvművelés létjogosultsága (Klemi)

9. tétel: A nyelv területi tagolódása (nyelvjárások) (Anna)

 

Témakör: A nyelvi szintek

10. tétel: A szófajok rendszere (Kristóf)

11. tétel: A magyar helyesírás alapelvei (Kata)

12. tétel: Mondatszerkezetek a magyar nyelvben (Jankó)

 

Témakör: A szöveg

13. tétel: A szöveg tagolásának eszközei (Simon)

14. tétel: Intertextualitás (Melinda)

15. tétel: Magán és nyilvános kommunikáció, a hivatalos iratok (Balázs)

 

Témakör: A retorika alapjai

16. tétel: A szónoki beszéd hatásosságának kritériumai (Zsófi)

17. tétel: A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai (Bálint)

 

Témakör: Stílus és jelentés

18. tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatásuk a művészi nyelvhasználatban (Niki)

19. tétel: Stílusrétegek (Gazsi)

20. tétel: Szóképek a hétköznapi nyelvhasználatban (Dávid)

Comments